Debatmøde: Fremtidens virksomhedskonstruktioner i dansk landbrug

Invitation til Debatmøde: Fremtidens virksomhedskonstruktioner i dansk landbrug – ejerskifter, finansiering og robusthed!

Selvejet har i 200 år været den bærende virksomhedskonstruktion i dansk landbrug, men er i stigende grad under pres. Spørgsmålet er hvilke virksomhedskonstruktioner der er i stand til at klare de nuværende udfordringer og sikre robustheden af erhvervet fremadrettet? Kom og vær med til debattere dette spørgsmål!

Arrangementet finder sted på Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V den 23. januar 2019, kl 10:00 – 15:00, lokalet annonceres på dagen

Landbrugserhvervet i Danmark står over for en række systemiske udfordringer, herunder behov for ejerskifte, svingende afkast, vanskeligheder ved at sikre investeringer til udvikling af bedrifterne, et højt niveau af konkurser og udfordringer i forhold til at håndtere udefrakommende choks. Samtidig er der usikkerhed om ramme- og markedsbetingelserne for dansk og europæisk landbrug. I øjeblikket ser vi således en hastig strukturudvikling og introduktionen af nye virksomhedskonstruktioner, der er baseret på nye typer ejerskab og i en del tilfælde også udenlandsk kapital. Disse forhold rejser en række spørgsmål om fremtidige virksomhedskonstruktioner i dansk landbrug, herunder:

  • Hvordan skal ejerskabet se ud og hvordan sikres ejerskifter?
  • Hvordan understøtter/hæmmer lovgivning de forskellige virksomhedskonstruktioner?
  • Hvad er virksomhedskonstruktionernes robusthed i forhold til foranderlige markedsbetingelse?

Som oplæg til at debattere disse spørgsmål har vi inviteret en række nøglepersoner indenfor det landbrugsfinansielle område til at give deres analyse og synspunkter.

Arrangementet er gratis, men der er begrænset antal pladser. Tilmelding nødvendig og skal ske senest den 11. januar 2019

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Professor Egon Noe, leder af center for landdistriktsforskning, SDU Esbjerg via mail enoe@sam.sdu.dk eller mobil: 93 50 73 75.

Debatmødet afholdes i et samarbejde mellem Aarhus- og Syddansk Universitet og Landbrug og Fødevarer som et led i som et led i EU-projektet: SUFISA (www.sufisa.eu). Indlæg og highlights fra debatten vil blive samlet i en rapport. SUFISA projektet munder ud i en række anbefalinger vedrørende udformningen af fremtidig regulering af landbrugets markeds- og ejermæssige forhold på nationalt og EU-niveau.

 

Med venlig hilsen

 

Martin Hvarregaard Thorsøe                              Lone Andersen                                Egon Bjørnshave Noe

Institut for Agroøkologi,                                       Landbrug og Fødevare                  Center for Landdistriktsforskning,

 

PROGRAM

 

09:30 Kaffe

10:00 Velkomst (Egon Noe)

10:05 Udfordringer og udviklingsveje set fra landbrugets side (Lone Andersen)

10:15 Markedsvilkår og investeringsrationaler – centrale konklusioner fra SUFISA arbejdet (Martin Thorsøe)

10:30 Tre faglige perspektiver på fremtidens virksomhedskonstruktioner, ejerskifter og finansieringsformer til løsningen af landbrugets problemer ved:

  • Poul Erik Jørgensen, Landbrugsdirektør i Nykredit
  • Michael Haahr Andersen, Afdelingsdirektør i Jyske Bank
  • Palle Høj, Direktør i SAGRO

11:15 Diskussion 1 – Strategier i forhold til ejerskab, markedsvilkår og robusthed

12:00 Frokost

13:00 Diskussion 2 - Anbefalinger i forhold til ændring af rammevilkår – herunder, centrale udfordringer og mulige løsninger på nationalt og EU niveau

14:30 Opsamling i plenum (Lone Andersen og Egon Noe)

15:00 Afslutning og kaffe

Science and Technology, Institut for Agroøkologi - Blichers Allé 20 - 8830 - Tjele - 87150000 - agro@au.dk