Translating Europe Workshop 2021

Oversættelse beriger kommunikation

Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og kultur

Dato: 29. september 2021
Sted: Richard Mortensen-stuen, Konference Centret, Bygning 1421, Frederik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C

 

Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, inviterer til en workshop i serien “Translating Europe” (under Europa-Kommissionen) i samarbejde med EU-Kommissionens Repræsentation i Danmark og Forbundet Kommunikation og Sprog.

 

Workshoppen har titlen ”Oversættelse beriger kommunikation”.

 

Oversættelse og kulturtilpasning skaber værdi i den internationale kommunikation. På workshoppen får du et indblik i hvordan. Den gode oversættelse gør oversætteren usynlig, siger man. Det er ikke det samme som at sige, at oversætteren ikke fortjener synlighed og anerkendelse. Alt for mange lever i den vildfarelse, at al global kommunikation kan foregå på engelsk, og at kulturelle særkender er ligegyldige i kommunikative sammenhænge. Skulle det en sjælden gang ikke være tilfældet, klarer Google Translate og Microsoft Translator nok ærterne for os, tænker mange.

Men i realiteten er det sådan, at mange virksomheder, der satser globalt, investerer i flersprogede hjemmesider og modtagertilpasset/lokaliseret kommunikation. Det gør de, fordi det kan betale sig. 


Kom og hør virksomhederne fortælle om deres arbejde med flersprogede hjemmesider!

Workshoppen sigter mod dialog, vidensdeling og netværksdannelse mellem professionelle oversættelser beskæftiget i produktions- og servicevirksomheder eller i oversættervirksomheder, freelanceoversættere, brancheorganisationer, studerende og forskere.

 

I forbindelse med tilmeldingen, kan du vælge mellem enten fysisk eller online deltagelse.

Vi tager forbehold for ændringer, der måtte opstå i forbindelse med COVID19.

Jens Johansen, Europa-Kommissionen, Kirsten Wølch Rasmussen, Aarhus Universitet, Jørgen Christian Wind Nielsen, Forbundet Kommunikation og Sprog