Translating Europe Workshop 2020

Oversættelse beriger kommunikation

Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og kultur

 

Dato: Mandag den 9. november

Tid:   11.00 – 16.00

Sted: Aarhus Universitet Richard Mortensens stuen, Studenternes Hus, Frederik Nielsens Vej, 8000 Aarhus C
 
Det er nu muligt også at deltage i workshoppen online. 
 

Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, inviterer for tredje år i træk til en workshop i serien “Translating Europe” (under Europa-Kommissionen) i samarbejde med EU-Kommissionens Repræsentation i Danmark og Forbundet Kommunikation og Sprog.

 

Workshoppen har titlen ”Oversættelse beriger kommunikation”.

 

Oversættelse og kulturtilpasning skaber værdi i den internationale kommunikation. På workshoppen får du et indblik i hvordan. Den gode oversættelse gør oversætteren usynlig, siger man. Det er ikke det samme som at sige, at oversætteren ikke fortjener synlighed og anerkendelse. Alt for mange lever i den vildfarelse, at al global kommunikation kan foregå på engelsk, og at kulturelle særkender er ligegyldige i kommunikative sammenhænge. Skulle det en sjælden gang ikke være tilfældet, klarer Google Translate og Microsoft Translator nok ærterne for os, tænker mange.

Men i realiteten er det sådan, at mange virksomheder, der satser globalt, investerer i flersprogede hjemmesider og modtagertilpasset/lokaliseret kommunikation. Det gør de, fordi det kan betale sig. 

Kom og hør virksomhederne fortælle om deres arbejde med flersprogede hjemmesider!

Workshoppen sigter mod dialog, vidensdeling og netværksdannelse mellem professionelle oversættelser beskæftiget i produktions- og servicevirksomheder eller i oversættervirksomheder, freelanceoversættere, brancheorganisationer, studerende og forskere.

 

Workshoppen vil blive afholdt på dansk.

 

Deltagelse er gratis. Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser på grund af corona-situationen. Der vil selvfølgelig blive truffet de nødvendige foranstaltninger under workshoppen, så det er sikkert at deltage. Vi forbeholder os ret til at aflyse eller omlægge til en online workshop, hvis smitteniveauet for corona stiger lige op til workshoppens afholdelse og vil holde jer orienteret om eventuelle ændringer. Deltagere bedes registrere senest den 30. oktober, 2020.  

 

Vi glæder os til at se dig!

Jens Johansen, Europa-Kommissionen, Kirsten Wølch Rasmussen, Aarhus Universitet, Jørgen Christian Wind Nielsen, Forbundet Kommunikation og Sprog