Tiltrædelsesforelæsning

Tiltrædelsesforelæsning v/professor MSO Rie Thomsen med efterfølgende reception

DPU, AU - Tuborgvej 164 - 2400 - København NV - 87150000 - pls@edu.au.dk