Temadag: Hvordan bliver der plads til naturen i Danmark?

De grønne foreninger i Østjylland holder traditionen tro igen en fælles temadag, i år med ovennævnte titel som tema og med mange spændende foredrag.

 

Læs mere om temadagen her