Tegn på Sprog

Bagom ’kan – kan ikke’ og videre derfra.
En gentænkning af literacypædagogikken i sprogligt mangfoldige klasserum

 

Inkluderet i tilmeldingsgebyret er bogen:

Tegn på sprog. Literacy i sproglig mangfoldige klasser

Bogen udleveres ved indskrivningen

DPU - Tuborgvej 164 - 2450 Kbh NV - Kbh - 87150000 - au@au.dk