Temadag om specialpædagogisk støtte på gymnasieområdet

Aarhus Universitet med deltagelse af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) inviterer til en temadag om specialpædagogisk støtte (SPS) i gymnasieskolerne torsdag d 17. september 2020 kl 10-15.

 

Antallet af elever, der modtager specialpædagogisk støtte (SPS) på baggrund af en diagnosticeret psykisk eller neurologisk lidelse er støt stigende, både på ungdomsuddannelser og på de videregående uddannelser, og dette skal håndteres på de enkelte uddannelsessteder. Denne temadag vil koncentrere sig om SPS i gymnasieskolerne.  

 

Programmet for temadagen forholder sig både til rammerne og udviklingen indenfor SPS, og der gives bud på, hvordan man teoretisk kan forstå og helt praktisk arbejde med de elever, der er berettiget til SPS på baggrund af en psykisk eller neurologisk lidelse. 

 

Temadagen henvender sig til SPS-ansvarlige og støttepersoner fra landets gymnasier.

 

Temadagen afholdes på Aarhus Universitet, campus Emdrup, lokale A220 Festsalen, torsdag den 17. september fra 10.00 til 15.00. Der serveres sandwich til frokost. 

 

Maksimum deltagerantal er 100. Pris pr deltager: 960 kr. + moms (Pris inkl. moms 1.200 kr.)

Rådgivnings- og støttecentret, AU Uddannelse - Fredrik Nielsens Vej 5 - 8000 - Aarhus - 87152730 - rsc@au.dk