Den seneste retspraksis om valuarvurderinger i andelsboligforeninger

Den formueretlige faggruppe indbyder herved til seminar om

 

Den seneste retspraksis om valuarvurderinger

i andelsboligforeninger

 

I 2019 har Højesteret og Østre Landsret afsagt vigtige domme om valuarvurderinger og prisfastsættelse af andelsboliger. Bl.a. tages der stilling til følgende fire spørgsmål: 1) Hvornår medfører valuarens fejl, at køberen af en andelsbolig har betalt overpris? 2) Hvordan opgøres købers tilbagebetalingskrav? 3) Hvornår ifalder valuaren erstatningsansvar over for køber/sælger? 4) Kan sælger kræve sig kompenseret af valuaren for sin tilbagebetalingspligt over for køber?

 

På seminaret gennemgås dommene, problemstillingerne og den nuværende retsstilling på området.

 

 

Oplægsholder:

Kristian Graven Nielsen

Adjunkt, ph.d.

 

 

Onsdag den 6. november 2019, kl. 16.30-17.30

Aarhus Universitet

Vandrehallen ved Aulaen (indgang fra Ringgaden)

 

Efter seminaret vil der være et let traktement.

 

Deltagelse er gratis

Frist for tilmelding: 30. oktober 2019

 

 

Aarhus BSS, Juridisk Institut - Bartholins Allé 16 - 8000 - Aarhus - 87150000 - jura@au.dk