Institut for Miljøvidenskab

 

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til brugen af OML-Multi. www.au.dk/oml

OML-Multi er en atmosfærisk spredningsmodel. Den benyttes til skorstenshøjde-dimensionering i henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning og i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug vedr. lugt. Modellen kan også benyttes til mere generel kortlægning af luftforurening i byområder.

Den aktuelle version er OML-Multi 6.2, der har afløst den tidligere version 6.0. Den væsentligste nyhed er en mulighed for nemmere håndtering af terrændata, idet man kan importere gratis topografiske data fra Kortforsyningen.dk.

Kurset indledes med en kort gennemgang af de principper, der ligger til grund for modellen, men iøvrigt vil der blive lagt megen vægt på anvendelse af modellen med øvelser ved PCere. Der er også mulighed for at diskutere konkrete problemstillinger, som deltagerne måtte have mødt i forbindelse med deres egen brug af modellen.

Kurset henvender sig primært til personer, der for første gang skal begynde at arbejde med OML-beregninger, men også til mere erfarne brugere af OML, der ønsker et overblik over faciliteterne i modellen.

Kursusdeltagerne kan få udleveret en tidsbegrænset version af OML-Multi (udløber ca. 1 måned efter kurset). Deltagere kan medbringe egen PC og afvikler øvelserne på den. Hvis OML-Multi skal installeres på PCen, skal brugeren have administrationsrettigheder til installationen.

 

Undervisere

Seniorrådgiver cand. scient. Per Løfstrøm fra Institut for Miljøvidenskab samt DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

 

Pris

Kursusgebyret er kr. 4937,50 inkl. moms. Kursusgebyret inkluderer kursusmateriale, frokost og kaffe mv.

 

For yderligere information kontakt sekretær Majbritt Pedersen-Ulrich (mu@envs.au.dk, tlf. 8715 86 04).

 

Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab - Frederiksborgvej 399 - 4000 - Roskilde - 87150000 - envs@au.dk