NÆRUM Workshop om grundforløbet og 2. fremmedsprog i stx

NÆRUM: Workshop om grundforløbet og 2. fremmedsprog i stx

Formålet med mødet er at give mulighed for at udveksle erfaringer, udvikle og give inspiration til optimal organisering af grundløbet med eller uden inddragelse af 2. fremmedsprog.

 

Sted                Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum
                       (afholdes samtidig på Marselisborg Gymnasium)

Dato                Torsdag, den 5. december, 2019

Tid                   Kl. 15.15 – 17.30

Deltagelse er gratis

 

Program

 

15.15-15.30   Ankomst, kaffe/te og kage
15.30             Velkomst ved repræsentanter fra Tysk-, Fransk- og Spansklærerforeningerne samt

                      Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF.

 

15.45-16.45 Workshop

Indledning ved en repræsentant fra en af de tre faglige foreninger.

I workshoppen arbejdes i mindre grupper med spørgsmål som samarbejde i grundforløbet om AP, studieretningspræsentationer og 2. fremmedsprog.
På skolerne organiseres det meget forskelligt, og vi kan forhåbentligt inspirere til   optimering af det sproglige element i grundforløbet på stx

 

 

16.45-17.10   Fælles idégenerering

                      Hvilke nye tiltag ang. det sproglige islæt kunne man afprøve i grundforløbet?

 

17.10-17.30   Plenum

                      Opsamling og afrunding.

 

Fyraftensmødet er Arrangeret af Tysk-, Fransk- og Spansklærerforeningerne med økonomisk støtte fra Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF.

NCFF og Fransk-, Spansk- og Tysklærerforeningen - Nærum Gymnasium og Marselisborg Gymnasium - 35331412 - snmadsen@hum.ku.dk