Science & Technology

Kursus om forskningsbaseret myndighedsbetjening ved AU

Målgruppe

Dette kursus retter sig mod medarbejdere og ph.d.-studerende ved AU, som ønsker at kvalificere sig til at kunne levere forskningsbaseret myndighedsbetjening. Kurset er obligatorisk for nye medarbejdere, der skal arbejde med myndighedsbetjening (fx forskere, seniorforskere, seniorrådgivere, professorer, AC’ere, videnskabelige assistenter), og et tilbud til nuværende medarbejdere, samt ph.d.-studerende.

 

Formål             

Formålet med kurset er at give deltageren viden, færdigheder og kompetencer til at kunne levere uafhængig, forskningsbaseret myndighedsrådgivning af høj kvalitet og konsistens inden for sit forskningsfelt.

 

Program

Programmet på denne side er foreløbigt. Det endelige program frigives ultimo september. 

Bemærk, at der i kurset er inkluderet fuld forplejning alle tre dage.

 

Læringsmål

Når kurset er gennemført, kan deltageren for en given rådgivningsopgave…

  • Beskrive de enkelte trin i rådgivningsprocessen og tilhørende kvalitetssikring og begrunde dem, med afsæt i kendskab til indgåede aftaler og vedtagne kvalitetssikringsprocedurer
  • Forklare den formelle baggrund for forskellige typer bestillinger, med afsæt i den relevante lovgivning og kendskab til det politisk-administrative system
  • Skitsere en plan for kommunikation og interessent-inddragelse, med afsæt i overvejelser om hvad der er god formidling til den givne målgruppe ift. forskellige typer bestillinger
  • Reflektere over egen rolle som forsker hhv. rådgiver, ift. øvrige interessenter i den forskningsbaserede myndighedsrådgivning, herunder overvejelser om armslængde og ytringsfrihed

Undervisningsformer

Kurset afvikles som en kombination af

  • Forberedende hjemmearbejde
  • Dagskursus, kick off
  • Internat med oplæg fra og dialog med interne og eksterne undervisere
  • Afsluttende opgave med afsæt i egne cases

Eksamensoplysninger

Hjemmeopgave på baggrund af selvvalgt case, 12 sider skriftlig aflevering. Alle hjælpemidler er tilladt. 

Censur: Intern censur

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået

 

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Tilmeld dig ved at klikke på Tilmelding i menuen på denne side og klik på Deltager-knappen. 

Tilmeldingsfristen er den 13. september 2019.

Science and Technology - Ny Munkegade 120, byg. 1521 - 8000 - Aarhus - 87150000 - scitech@au.dk