Møde for nye studerende med særlige vanskeligheder

Har du særlige vanskeligheder, der kan påvirke dit studie?

Møde for studerende, der har

Læse- skrivevanskeligheder

Et fysisk handicap

En psykisk lidelse

Opmærksomheds- eller udviklingsforstyrrelse

En anden særlig udfordring eller funktionsnedsættelse

 

Tilmelding på ovenstående link "Tilmelding"

SPS-teamet - Fredrik Nielsens Vej 5 - 8000 - Aarhus - 87162720 - sps@au.dk