Institut for Husdyrvidenskab

Temadag om aktuel minkforskning 2020

Foto: DCA, Aarhus Universitet

På grund af udviklingen i corona har vi valgt at udsætte årets temadag om aktuel minkforskning i Foulum til den 15. december. 

Årets temadag afholdes i auditoriet på Forskningscenter Foulum. Her præsenteres aktuelle forskningsresultater fra Aarhus Universitet, kolleger og samarbejdspartnere fra andre universiteter og erhvervet.

AU - Institut for Husdyrvidenskab - Blichers Allé 20 - 8830 Tjele - Tlf.: 87157901 - E-mail: Tina.Albertsen@anis.au.dk