Institut for Husdyrvidenskab

Temadag om aktuel minkforskning 2019

Foto: DCA, Aarhus Universitet

 

Årets temadag om aktuel minkforskning afholdes som vanligt den tredje tirsdag i september i auditoriet på Forskningscenter Foulum. Her præsenteres aktuelle forskningsresultater fra Aarhus Universitet, kolleger og samarbejdspartnere fra andre universiteter og fra erhvervet.

Department of Animal Science - Blichers Allé 20 - 8830 - Tjele - 87157901 - tina.albertsen@anis.au.dk