Masteruddannelse i Vurdering af Husdyrvelfærd i Primærproduktionen

 

Masteruddannelsen gør den studerende i stand til at vurdere, rådgive og vejlede omkring dyrevelfærd i primærproduktionen i forhold til kravene på området.

 

På grund af Covid19/Coronavirus bliver det fysiske informationsmøde om uddannelsen erstattet med et Skypemøde. Mødet finder sted den 1. april 2020 kl. 16.00. Senest den 30. marts kl. 12.00 får tilmeldte tilsendt et link til Skypemødet. 

 

 

Tilmeld dig allerede nu via linket til venstre. 

 

Vi glæder os til at se dig!

 

Institut for Husdyrvidenskab - Blichers Allé 20 - 8830 - Tjele - 87158048 - mette.iburg@anis.au.dk