Inaugural Seminar in Aarhus of Honorary Professor Hildegarde Heymann, UC DAVIS USA

Aarhus University, Department of Food Science

Agro Food Park 48, 8200 Aarhus N

www.food.au.dk