Indvielse af minivådområde med filtermatrice fuldskala testanlæg. Fredag den 26. oktober 2018

For at reducere udledningen af kvælstof fra landbruget til miljøet skal der bruges en række virkemidler både på landmandens marker og udenfor dyrkningsfladen. Nogle af virkemidlerne udenfor dyrkningsfladen kræver nærmere undersøgelse og dokumentation, før de rulles ud som gangbare løsninger. En af disse virkemidler er minivådområder med filtermatrice (MMM-anlæg).

 

For at skaffe mere viden om MMM-anlæg har Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet på foranledning af Miljø- og Fødevareministeriet opført et MMM fuldskala testanlæg ved Hofmansgave i samarbejde med Orbicon og BM Bogense.

 

Formålet er blandt andet at afprøve effektivitet og design i et pumpet anlæg, der udnytter eksisterende pumpe. I stedet for at pumpe drænvand direkte til fjorden pumpes det nu til filtermatricen, hvor der regnes med en fjernelse på 50-80 procent af den tilførte mængde kvælstof. Samlet betyder det en markant nedgang i kvælstoftilførsel til fjorden, idet der behandles drænvand fra ca. 120 ha. En tidligere måleserie har vist, at der i gennemsnit er udledt 30 kg N/ha med drænvandet.

 

Anlægget er netop bygget færdigt og står klar til at komme i brug. Du inviteres til at deltage i indvielsen, hvor du kan høre om anlægget, herunder de praktiske detaljer, og efter den officielle men uhøjtidelige indvielse få lidt godt til ganen.    

 

Program

Kl. 13:00 - Løsningsmodeller for reduktion af nitrat i drænvand – virkningsmåde for minivådområder med filtermatrice og introduktion til MMM-anlægget v. seniorforsker Finn Plauborg, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

 

Kl. 13:30 - Hvorfor Hofmansgave har valgt at deltage i MMM-projektet, herunder sammenhæng med husdyrproduktionen og cirkulær bioøkonomi v. godsinspektør Dennis Stentebjerg Hansen, Hofmansgave 

 

Kl. 14:00 - Snoren klippes ved direktør Jette Petersen, Landbrugsstyrelsen

 

Kl. 14:15 - Besigtigelse af anlægget

 

Kl. 15:00 - Fadøl og pølser. Mulighed for at få et kig i kostalden, som ligger lige ved siden af.

 

Arrangementet er gratis, men af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig.

Du kan tilmeld dig ved at trykke på knappen ”Tilmelding” øverst til venstre.

 

Sidste frist for tilmelding er 19. oktober 2018.

Institut for Agroøkologi - Blichers Allé 20 - 8830 - Tjele - 87150000 - agro@au.dk