Invitation til partnerkonference - Forudsætninger i energi- og klimapolitik

EU’s vanddirektiv betyder, at landbrugsemissioner i Danmark skal reduceres med i alt 18.000 tons i 2027 for at opnå ”en god økologisk tilstand” i fjordene. Det er 5 gange højere regeringens mål for 2020.


Spørgsmålet om reduktion af kvælstofudledning er derfor meget relevant og medfører et øget fokus på dyrkningssystemer, der kan understøtte en reduktion af udledningerne til de danske vandløb, fjorde og havet.
Derfor inviterer Interreg-projektet Green Valleys til dialog onsdag d. 18. marts 2020.

 

 

 

 

 

 

Green Valleys - Interregionalt europæisk udviklingsprojekt - Jytte.christensen@agro.au.dk