Symposium om merværdi i energirenovering af boliger

KAN VI RENOVERE OS TIL ET CO2-NEUTRALT SAMFUND

Bygninger står for 40 pct. af det samlede energiforbrug i Europa og er dermed vores samfunds klart største energisluger. Læg dertil at op mod 85 pct. af den eksisterende bygningsmasse stadig vil være i brug i år 2050.


Det er derfor afgørende at energirenovere, hvis vi som samfund skal nå målet om at være CO2-neutrale i 2050. Men hvordan kommer vi i mål?

 

Ofte handler det om mere end at spare energi, når vi renoverer bygninger. Og ofte er målet om at spare energi slet ikke den egentlige driver i renoveringen af almene boliger. Det er blot ét ud af mange hensyn, der skal tages.


Aarhus Universitet stiller nu skarpt på, hvordan vi kan styrke en helhedsorienteret proces i de tidligere designfaser af en renovering, således at vi kan bane vejen for en mere bæredygtig udvikling.

 

Derfor afholder vi symposium om merværdi i energirenovering af boliger den 21. august 2019 på Navitas på Aarhus Ø.

 

Fra et miljømæssigt perspektiv repræsenterer almen-sektoren et vigtigt led i ambitionerne om et CO2-neutralt samfund: Hver femte bolig i Danmark er en almenbolig, og størstedelen af disse boliger er opført før indførelsen af energikrav sidst i 70’erne. Der er derfor meget at hente ved at energioptimere denne boligtype. Renovering er samtidig bedre for miljøet end at rive ned og bygge nyt, såfremt man formår at opdatere boligerne, så de afspejler nutidens krav og ønsker til det gode boligliv. Med andre ord går energioptimering og hensyn til bo-kvalitet hånd i hånd.

 

Symposiet samler praktikere og forskere indenfor bygningsrenovering for at diskutere barrierer og potentialer for en holistisk, bæredygtig udvikling. Symposiet kredser om arkitektens rolle i dette tværfaglige felt, og hvordan vi kan skabe merværdi for beboere og samfund gennem det byggede miljø.

 

Symposiet organiseres som en del af forskningsprojektet ReVALUE.

 

Det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser. Tilmeldingsfrist: den 15. august 2019.

Hvis du bliver forhindret i at deltage, så beder vi dig venligst afmelde dig igen. Vi opkræver et gebyr, hvis man ikke møder op uden at have afmeldt sig.

 

Klik her for at tilmelde dig

Department of Engineering, Aarhus University - Inge Lehmanns Gade 10 - 8000 - Aarhus - 87150000 - eng@au.dk