Dyrk sproget - en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever

Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF, indbyder alle lærere på eux, hf, hhx, htx og stx i sprogene engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, spansk og tysk til at lade deres elever deltage i Dyrk sproget - en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever, som afvikles første gang i skoleåret 2019-20 i perioden d. 1. november 2019 til d. 31. januar 2020.

 

Her kan du tilkendegive din interesse for at deltage i konkurrencen.

Din tilkendegivelse er ikke bindende, men hjælper NCFF til løbende at få et overblik over antallet af interesserede lærere.

 

Klik på fanen "Foreløbig tilmelding" øverst for at tilkendegive din interesse i at deltage i konkurrencen med dine elever.

 

Når du har tilkendegivet din interesse, skal du ikke foretage dig yderligere. Den egentlige tilmelding sker først i forbindelse med, at eleverne efter deltagelse skal uploade deres videoer.