Dramaturgier i dansk scenekunst anno 2019

Konference på Kasernescenen, Langelandsgade 139

Aarhus Universitet - 21. september 2019

 

 

 

En dag med fokus på den aktuelle scenekunsts dramaturgier og dramaturgisk arbejde

I The Routledge Companion to Dramaturgy (2016) fremfører Magda Romanska den tese, at hvis det 20. århundrede kan siges at være auteur-instruktørens, så er det 21. århundrede dramaturgens. Det er naturligvis en påstand, som bunder i, at dramaturgens arbejdsfelt og rolle i forhold til teaterproduktion udvides og antager nye former. Dramaturgen er ikke blot opmærksom på tekst, men også på andre repræsentationsformer såvel rum, kroppens handlinger, afstande som relationer til tilskuerne og i det hele taget tilskuerforholdet som en både sanselig og betydende proces. Med afsæt i Romanskas påstand, spørger vi: Hvordan fungerer dramaturgi som begreb og praksis i Danmark i dag? Hvilken rolle spiller det dramaturgiske arbejde i scenekunsten? Hvordan spiller dramaturgi og eksperimenter med tilskuerrelationen sammen? Vi har samlet en række dramaturger, skuespillere og instruktører, som vil være med til at belyse og diskutere disse spørgsmål i en kæde af dialoger.

 

Tidsskriftet Peripeti er arrangør i samarbejde med Dramaturgiuddannelsen, Foreningen for Danske Dramaturger og Den Danske Scenekunstskole.