Institut for Husdyrvidenskab

Temadag om aktuel minkforskning 2018

Foto: DCA, Aarhus Universitet

Årets temadag om aktuel minkforskning afholdes som vanligt den tredje tirsdag i september i auditoriet på Forskningscenter Foulum. Her præsenteres aktuelle forskningsresultater fra Aarhus Universitet, kolleger og samarbejdspartnere fra andre universiteter og fra erhvervet.

Programmet ligger ikke helt fast endnu men indeholder aktuelle resultater om minktævers behov for og udskillelse af vitaminer igennem vinter, parring og drægtighed og om hvalpenes behov for jerntilskud efter fødsel. Desuden kommer der en række indlæg om betydningen af strøelse, vand og pasning af minktæver med hvalpe. På sundhedssiden er der nyt om MRSA i mink. Om avlsarbejdet er der nyt om anvendelse af auktionsdata i avlsværdivurderingen, og hvordan man i praksis kan selektere for fodereffektive mink.

Vi glæder os til at se dig! 

 

AU Foulum - Blichers Allé 20 - 8830 Tjele - 87157901 - Tina.Albertsen@anis.au.dk