Intro til IndFak for nye rekvirenter

På Introen kommer vi ind på den systemmæssige opbygning af IndFak, herunder valg af indstillinger m.m. som kan hjælpe din hverdag som rekvirent.

 

Vi fortæller også om IndFak i praksis, hvor de mest almindelige funktioner og ”huskeregler” bliver gennemgået.

 

Økonomi og Bygninger 

Økonomisekretariatet

Trøjborgvej 82-84

8000 Aarhus C