Hvad siger ECERS-3 om kvaliteten af danske daginstitutioner?

 

Det er på ingen måde nyt, at der på daginstitutionsområdet diskuteres kvalitetsforståelser og kvalitetsmålinger. I halen på kvalitetsreformen fra 2007 er disse diskussioner med årene blevet stadig mere intensiveret. Seneste bud er EVA rapporten ’Læringsmiljø i kommunale børnehaver’ som ønsker at sætte fokus på kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i 88 danske daginstitutioner ved hjælp af observationsredskabet Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition (ECERS-3). Undersøgelsen har fået debatten til at blusse op, fordi kritikere bl.a. finder, at ECERS-3 som måleinstrument er behæftet med de samme udfordringer som alle andre måleinstrumenter og styringsredskaber, der forsøger at få et objektiverende greb om menneskelig social praksis.

Nationalt Center for Skoleforskning - Jens Chr. Skous Vej 4 - 8000 - Aarhus - 87162559 - ncs@edu.au.dk