Praktik- og projektdag på Katrinebjerg

Foto: Roar Paaske

 

Tid: 5. oktober 2018 kl. 8:15-11:00
Sted: Campus Katrinebjerg, Finlandsgade 22, Aarhus N - Shannon-bygningen

 

Kom til praktik- og projektdag d. 5. oktober 2018 på ingeniøruddannelserne: Elektronik, Elektrisk Energiteknologi, IKT og Sundhedsteknologi på Aarhus Universitet. Her kan du møde studerende, præsentere din virksomhed og aftale, hvordan I kan samarbejde gennem et projekt eller et praktikophold. Læs evt. mere om arrangementet her. 

 

Klik her for at melde din virksomhed til praktik- og projektdagen.

Tilmeldingsfristen er d. 21. september 2018 kl. 12:00.

 

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C

 

E-mail: ase@au.dk
Omstillingstlf.: 8715 0000
Web: www.ase.au.dk